26%
تخفیف

دسته کارت سونگالی

یکی از دسته کارت های خاص شعبده بازی است
که مهبوب ترین گیمیک بین کل شعبده باز ها شناخته شده

که همه کارت ها در یک لحظه تبدیل به کارت تماشاچی میشه

و باهاش هیبنوتیزم میشه انجام داد

این دسته کارت از بهترین جنس دسته کارت سونگالی موجود در ایران است

56
149,000 تومان